• Vontatási inverter tervezése SiC félvezetőkkel

Sánta Benedek
Frei Márton

Szekszárdi I. Béla Gimnázium

Konzulens:
Barocsai Zoltán

TALAJOK VÍZMEGTARTÓ KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE

Az utóbbi évtizedekben az időjárás elemeiben bekövetkezett változások jelentős mértékben érintik a mezőgazdasági termelést. A csapadék eloszlásának szélsőségessé válása és az aszályos időszakok gyakoriságának és hosszának növekedése fokozzák a talajnedvesség csökkenését.
A pályázók lakóhelyük környezetében begyűjtött talajminták vizsgálatával, talajkeverékek kialakításával és azok elemzésével szeretnének következtetéseket levonni és javaslatot tenni a talajok vízgazdálkodásának javítására. Hipotézisük, hogy a talajok vízgazdálkodása talajjavító anyagok alkalmazásával javítható, ami Magyarország vízmérlegét jelentősen befolyásolni tudná pozitív irányba.
Az éghajlati elemekben bekövetkezett változásokat lakóhelyük 40 évet átfogó meteorológiai adatainak elemzésével kezdték. A talajmintákat az MSZ 21470 rendelet alapján gyűjtötték be. A talajmintákat, talajkeverékeket és talajjavító anyagokat (perlit, alginit, zeolit, komposzt, tőzeg, marhatrágya) textúra, vízmegtartó kapacitás, humusztartalom és pH alapján elemezték, végül 120 cserépben azonos körülmények között búza termesztésével vizsgálták a talajmintánkat, a kilenc talajkeverékünket és a két talajfedéssel kezelt talajmintát 13 héten keresztül, vízmegtartás szempontjából.
A pályázók a csapadék eloszlásának szélsőségesebbé válását igazolni tudták lakóhelyükön is. A vizsgált talajaik iszap, iszapos vályog talajok, a talajjavító anyagok főként a homokfrakciót erősítik. A vízmegtartó képesség a talajjavító anyagokkal javult, a humuszanyag tartalom a szerves talajjavító anyagok esetében emelkedett jelentősebben. A talajkeverékek pH értéke a lúgos irányba vitte a talajmintákat. A talajkeverékek és a talajfedéssel kezelt talajok jelentősebb mértékben vissza tudták tartani a vizet a talajmintával szemben.
A talajjavító anyagok hozzá tudnak járulni a talajok vízmegtartó képességének növeléséhez és a csapadék visszatartásához a talajban, mivel vízmegtartó kapacitásuk magasabb értéket mutatott a talajmintáknál. A talajkeverékek textúrájának változása a víz átengedésével javíthatja a vízmegtartást, pH-juk változása nem befolyásolná jelentősen a tápanyagfelvételt. A talajjavító anyagok és a talajfedéses módszer együttes alkalmazása jelentős mértékű vizet tudna visszatartani mezőgazdasági területeken.